youtubefacebook
 

Sió „Hűségem Gyümölcse” hűségprogram ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK MÓDOSÍTÁSA

A Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379 a továbbiakban: „Szervező") tájékoztatja a SIÓ „HŰSÉGEM GYÜMÖLCSE” elnevezésű hűségprogramban résztvevőket, hogy a Hűségprogramot 2016. december 31. napjával – a Részvételi Szabályzat 4.1 pontja szerinti „Az én gyümölcsfám – virtuális fanevelő játék kivételével” teljes egészében felfüggeszti, amelyre tekintettel az Általános Szerződési Feltételeket az alábbiak szerint módosítja. Jelen módosítás a közzététel napjától hatályos, illetve azt a Szervező a közzététel napját megelőzően gyűjtött krajcárok és Piros Orr pontok tekintetében is alkalmazza.

1. Szervező a fentiekre tekintettel az Általános Szerződési Feltételek 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2. A krajcárbeváltás feltételei
A Weboldalon kizárólag olyan, nyilvántartott magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgárok válthatnak be krajcárokat 2014. május 26-tól 2016. december 31. 24:00 óráig, akik a Weboldalon valós adataik megadásával érvényesen regisztráltak és a regisztrációkor elfogadták a Hűségprogram Részvételi szabályzatát, valamint a jelen ÁSZF-et, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Felhasználók a Hűségprogram során gyűjtött krajcárt a Piactéren történő vásárlásra a krajcárnak Felhasználó saját Profiljában történő jóváírásától 2016. december 31. 24:00 óráig használhatják fel. Szervező ezt követően törli a krajcárokat a Felhasználó Profiljából.

Fentiekre tekintettel a Piactéren történő vásárlás során mindig a Hűségprogramban legkorábban gyűjtött krajcárok kerülnek levonásra a Felhasználótól.

3. Piros Orr pont beváltás feltételei
A Weboldalon kizárólag olyan nyilvántartott magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgárok válthatnak be Piros Orr pontokat 2016. október 18. 12:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig, akik a Weboldalon valós adataik megadásával érvényesen regisztráltak és regisztrációkor elfogadták a Hűségprogram Részvételi szabályzatát, valamint a jelen ÁSZF-et, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak.

4. Az Általános Szerződési Feltételekben a módosítások vastag, dőlt betűvel szedve és aláhúzva szerepelnek.

5. A Szervező az alábbiakban teszi közzé a fenti változást is tartalmazó, azzal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeket.

Budapest, 2016. december 15.Sió „Hűségem Gyümölcse” hűségprogram krajcárbeváltás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


(továbbiakban: „ÁSZF”)

Jelen ÁSZF a Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379 a továbbiakban: „Szervező”) „Hűségem Gyümölcse” elnevezésű hűségprogramjában (a továbbiakban: „Hűségprogram”) a https://siogyumolcs.hu/husegem-gyumolcse internetes oldalán (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő krajcárbeváltás feltételeit tartalmazza. A Hűségprogramhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást és a weboldalon keresztül történő krajcárbeváltást az FCB Budapest Reklám és Marketing Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (1077 Budapest, Wesselényi utca 16.; cégjegyzékszám: 01-09-468932); a továbbiakban: „Üzemeltető”) végzi. A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket:

2. A krajcárbeváltás feltételei
A Weboldalon kizárólag olyan, nyilvántartott magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgárok válthatnak be krajcárokat 2014. május 26-tól 2016. december 31. 24:00 óráig, akik a Weboldalon valós adataik megadásával érvényesen regisztráltak és a regisztrációkor elfogadták a Hűségprogram Részvételi szabályzatát, valamint a jelen ÁSZF-et, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Felhasználók a Hűségprogram során gyűjtött krajcárt a Piactéren történő vásárlásra a krajcárnak Felhasználó saját Profiljában történő jóváírásától 2016. december 31. 24:00 óráig használhatják fel. Szervező ezt követően törli a krajcárokat a Felhasználó Profiljából.

Fentiekre tekintettel a Piactéren történő vásárlás során mindig a Hűségprogramban legkorábban gyűjtött krajcárok kerülnek levonásra a Felhasználótól.


3. Piros Orr pont beváltás feltételei
A Weboldalon kizárólag olyan nyilvántartott magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgárok válthatnak be Piros Orr pontokat 2016. október 18. 12:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig, akik a Weboldalon valós adataik megadásával érvényesen regisztráltak és regisztrációkor elfogadták a Hűségprogram Részvételi szabályzatát, valamint a jelen ÁSZF-et, illetve az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak.

4. A krajcárbeváltás és Piros Orr pontbeváltás technikai lépései, a szerződés létrejötte

1. lépés: Regisztráció
A Weboldalon történő krajcár- és Piros Orr pont beváltásra kizárólag az érvényes regisztrációt követően van lehetőség. A Felhasználó, adatainak megadását követően, az általa megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre kattintva tudja véglegesíteni regisztrációját. Sikeres regisztrációt követően jelentkezhet be a Felhasználó a Weboldalra és tölthet fel kódokat. A kódokért kapott krajcárok és Piros Orr pontok mint pénzegységek jogosítanak fel a Piactéren a kosár tartalmának összeállítására. A regisztráció során megadott adatok módosítására bármikor lehetősége van a Felhasználónak a Weboldalra belépést követően a „Profilom” menüpontban. A Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti, amelyet a következő linkre kattintva tehet meg: https://siogyumolcs.hu/adatlapom. A Felhasználó adatainak törlését követően az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Külön felhívjuk a figyelmet az adatok, különösen az e-mail cím pontos megadására! A hibás adatok megadásából eredő károkért, illetve felmerülő esetleges kiadásokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

2. lépés: A tételek kiválasztása, kosár
Az aktuálisan elérhető és kosárba helyezhető tételek a Weboldal „Piactér” menüpontjában, illetve az azon belüli kategóriákban találhatók. Ezek a kategóriák, illetve tételek a Weboldalon történő meghirdetéstől a visszavonásig/készlet erejéig elérhetők a Hűségprogram időtartama alatt. A kategóriák és az azon belüli tételek elérhetőségének időbeli, mennyiségi korlátozásáról és további feltételeiről a Szervező a Weboldalon ad részletes tájékoztatást. A Felhasználó a krajcárok/Piros Orr pontok beváltásával juthat hozzá a kijelölt termékekhez a https://siogyumolcs.hu/piacter menüpont alatt az aktuálisan elérhető kategóriákon belül válogathat. A kiválasztott tételeket kategóriánként a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba - amennyiben rendelkezésére áll a tételek megrendeléséhez szükséges krajcárok/Piros Orr pontok száma -, és a kiválasztott típusú, színű és méretű tétel a megrendelés időpontjában készleten van. Ezt követően a Felhasználó folytathatja a tételek közötti keresést és tetszőleges számú tételt helyezhet a Kosárba krajcárjai mennyisége alapján.

Amennyiben a Felhasználó Piros Orr pontokkal szeretne hozzájárulni a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány munkájához, abban az esetben egy Felhasználó mindhárom terméktípusra csak egyszer válthatja be a Piros Orr pontjait, tehát a Piactéren Piros Orr logóval ellátott termékekből (3 típusú termék) egyet-egyet-egyet vásárolhat/ajándékozhat a Piros Orr Bohócdoktorok számára. A „Kosár” vagy a „Megajándékozom a gyerekeket” gombra kattintva látható a krajcár- és Piros Orr pont beváltással megrendelni kívánt termékek megnevezése, mennyisége és értéke.

A kosár összesítésénél a „Megrendelem” részben látható az összes megvásárolni kívánt termék krajcár- és Piros Orr pont értéke. Az egyes tételek a „törlés a kosárból” gombra kattintva törölhetők a kosárból. A Felhasználó a kosárban található „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással véglegesítheti a megrendelést.

3. lépés: Megrendelés
A Felhasználó a Weboldal „Megrendelés” menüpontjában ellenőrizheti a szállítási címet és módosíthatja azt, amennyiben az a regisztrált adatokkal nem egyezik meg, illetve megadhatja a számlázási címet, amennyiben az a megadott szállítási címmel nem egyezik meg. A Felhasználó ugyanitt ellenőrizheti a beváltandó krajcárok, illetve Piros Orr pontok összegét. Az olyan tételek esetében, amelyeket az Üzemeltető elektronikus formában juttat el a Felhasználónak (pl. kedvezményes kupon, letölthető tartalom, stb.), a „Megrendelés” menüpontban az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy az ezekhez való hozzáférést részére elektronikusan, a regisztrációkor megadott e-mail címére tételenként külön e-mailekben küldi ki. A Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattintás előtt bármikor visszatérhet a korábbi lépésekhez és módosíthatja a kosár tartalmát, a szállítási címet, illetve a regisztrációkor megadott adatait is a Weboldal „Profilom” menüpontjában. A hiányosan megadott adatok esetén a rendszer automatikus hibajelzést jelez és a megrendelés a kötelezően megadandó adatok hiányában nem véglegesíthető. A hibás adatok megadásából eredő károkért illetve felmerülő esetleges kiadásokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A Felhasználó a megrendelését a Részvételi szabályzat elfogadása után a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni. A megrendelés elküldése ajánlattételnek minősül, amelyhez a Felhasználó kötve van és melyet az Üzemeltető a megrendelés visszaigazolásával fogad el a következők szerint.

4. lépés: A megrendelés visszaigazolása és a szerződés létrejötte
A megrendelés elfogadását az Üzemeltető legkésőbb az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről számított 48 órán belül igazolja vissza a Felhasználó által megadott e-mail címre. Az ajánlat elfogadásával a Felhasználó és az Üzemeltető között szerződés jön létre, amely magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül. Az így létrejövő szerződés nem kerül iktatásra. Amennyiben a Felhasználó az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást, illetve amennyiben az Üzemeltető nem fogadja el a Felhasználó ajánlatát, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti a Felhasználót. Esetlegesen hibásan leadott megrendelésének korrigálására Felhasználónak 24 órán belül van lehetősége, amelyet a következő elérhetőségen tud megtenni: info@siogyumolcs.hu Kérjük, ellenőrizze a postafiókját, hogy a rendelés visszaigazolás megérkezett-e! A rendelés visszaigazolás hiányát okozhatja hibásan megadott adatok illetve a Felhasználó postafiókjának esetleges telítettsége.

4. Árak
A Piactéren pénzzel való vásárlás nem lehetséges. A krajcárbeváltással elérhető tételekért a Felhasználónak csak az esetlegesen felmerülő szállítási díjat kellhet megfizetnie, amennyiben a szállítást a Szervező a tétel esetében nem ingyen vállalja. Az esetleges ingyenes kiszállítás lehetőségéről a Szervező a Weboldalon ad tájékoztatást.

5. Szállítási határidő és feltételek
A megrendelt tételeket az Üzemeltető a Felhasználónak a megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül juttatja el postai, futárszolgálat vagy elektronikus úton a megrendeléskor megadott szállítási vagy e-mail címre. Szervező a Felhasználó részére a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül a regisztrációkor megadott e-mail címére elektronikusan küldi meg a kiválasztott kedvezményes kupont. A csomagok postai vagy futárszolgálattal való kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. A megrendelés elküldésével a Felhasználó vállalja, hogy a visszaigazolt megrendelésben feltüntetetett címen a termékeket átveszi. Két sikertelen kézbesítés után a csomag a szervező telephelyén vehető át 30 munkanapon belül. Amennyiben a termék átvétele a Felhasználónak felróható okból meghiúsul, úgy az ebből eredő kárt és költséget köteles megtéríteni. Az átvétel meghiúsulása esetén az Üzemeltető a termék újbóli kiszállítására (postázására) nem köteles. Ha a megrendelésben olyan tételek is szerepelnek, amelyek házhozszállítását a Szervező ingyenesen biztosítja, akkor ezeket a tételeket az Üzemeltető külön szállítja házhoz. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelt csomagok átvételekor a személyazonosságát igazolni köteles. A kézbesítés hiányosságáért, a sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználót vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6. Elállás
A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket/vouchert átveszi. Több termék/voucher szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket/vouchert átveszi. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék/voucher átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Üzemeltetőhöz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:

FCB Budapest Kft., 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.
E-mail cím: info@siogyumolcs.hu

A Felhasználó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.
A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (pl. krajcárt), valamint az esetleges fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). Ha a Felhasználó több terméket rendel meg egyszerre, akkor az Üzemeltető a fuvarozási költséget nem köteles visszatéríteni, ha a Felhasználó elállási jogát nem valamennyi megrendelt termék tekintetében gyakorolta. A visszatérítés során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, tehát a termék ára krajcárban kerül jóváírásra. A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
A Felhasználó köteles az Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.
A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az Üzemeltető nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

7. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem a saját, hanem kereskedelmi partnerei (továbbiakban: kereskedelmi partner) termékeit és szolgáltatásait értékesíti.
A Felhasználó által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben a Felhasználó és az Üzemeltető adott kereskedelmi partnere, illetve a termék gyártója között lehetséges, melyben az Üzemeltető a Felhasználó kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

7.1. Kellékszavatosság
A Felhasználó az Üzemeltető adott kereskedelmi partnerének hibás teljesítése esetén a kereskedelmi partnerrel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szervező számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől (amely alatt a Felhasználó és az Üzemeltető kereskedelmi partnere között létrejött szerződés értendő) is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szervező adott okot.


A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság
A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy a kereskedelmi partnerrel szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (kereskedelmi partner) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (kereskedelmi partnernek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben kell érvényesíteni.

7.3. Jótállás
Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a kereskedelmi partner a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján a Felhasználó kijavítást vagy kicserélést kérhet. Kötelező jótállás időtartama 1 év.

A kereskedelmi partner jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Felhasználó által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és 7.2. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az Üzemeltetőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a voucher a rajta megjelölt kereskedelmi partnernél az ott meghatározott feltételekkel és módon beváltható, azt a kereskedelmi partner elfogadja. Ezen túlmenően azonban Üzemeltető nem vállal felelősséget a voucherrel megvásárolható szolgáltatásért. Üzemeltető felelőssége nem terjed ki a Felhasználó és Üzemeltető kereskedelmi partnere között létrejött jogviszonyért. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó és Üzemeltető kereskedelmi partnere között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Üzemeltetőt nem terhelheti.

8. Felelősség
Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Felhasználó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Felhasználó részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítéseknek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. Panaszügyintézés
A Felhasználó a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti:
FCB Budapest Kft., 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.
E-mail cím: info@siogyumolcs.hu

Panaszát az Üzemeltető legkésőbb 30 (harminc) napon belül e-mailben vagy postai úton válaszolja meg. Az Üzemeltető panaszkezelése minden esetben térítésmentes. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján az Üzemeltető vizsgálja meg, utasítja el vagy orvosolja.

Az Üzemeltető válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. Az Üzemeltető tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy válaszlevelében a Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

10.1. Panasznyilvántartás
panaszkezelés során a következő adatokat kérheti el az Üzemeltető a Felhasználótól:

 • Felhasználó neve
 • Felhasználó lakcíme, levelezési címe
 • Felhasználó telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
 • panasz leírása, oka
 • Felhasználó panasszal kapcsolatos igénye
 • a panasz alátámasztásához szükséges, a Felhasználó birtokában lévő dokumentumok másolata
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat


Az Üzemeltető a panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Weboldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az írásbeli panaszokat, továbbá az azokra adott válaszokat az Üzemeltető öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) az Üzemeltető leselejtezi. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel az Üzemeltető.

10.2. Jogorvoslat
Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36 1 450 2598
Budapesti Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulhat a Felhasználó.
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

11. Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2015. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba és a módosítást követő megrendelésekre alkalmazandóak a Felhasználóval szemben.


Budapest, 2016. október 18.


1. sz. Melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

KeltezésEz a weboldal a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. Az oldal böngészésének folytatásával hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a sütiket böngészőjében tároljuk. Itt olvashat bővebben az oldalon használt sütikről.